Kulturarvsportal Västernorrland kommer i december 2020 att avvecklas. En huvudorsak är att resurser saknas att driva portalen vidare. Arbete pågår under 2020 att exportera ut material till föreningar som bidragit med data. För frågor om portalen kontakta: hej@vnmuseum.se

Digitalt kulturarv

Digitalt kulturarv

Här finns digitaliserade samlingar, artiklar och uppsatser om Västernorrlands kulturarv.