Övriga handlingar               

Härnösands Lazaretts Sjukjournal

Vanföreanstalten i Härnösand, en återblick.

Härnösands Medicinhistoriska förening och Birgitta museet 20 år 2013

Länslasarettet Härnösand, Beredskapssjukhuset, HBS, Härnösand. Vanföreanstalten, VFA, Härnösand

Hernösands Lazarett och Kurhus

Treårsberättelse från Hernösands lasarett för åren 1901-1903

Härnösands sjukhus 1893-1993

Y nytt nr 2 1969