I Ånge kommunarkiv förvaras bl.a. avslutade diarieförda ärenden och inbundna protokoll. Det finns också räkenskaper, personalhandlingar, skolhandlingar, bygglovshandlingar och olika typer av personakter inom socialnämndens verksamhet. Kommunen har också ett föreningsarkiv.

Arkivets webbsida