Brux Arkiv är ett enskillt arkiv. Hos Brux finns Holmen Aktiebolags arkiv samt Mo och Domsjö Aktiebolags historiska arkiv. Övriga företag som har deponerat arkivhandlingar hos Brux arkiv är Domsjö Fabriker, M-real Sverige AB och SEKAB.

Arkivets webbsida