Föreningsarkivet Västernorrland

Föreningsarkivet Västernorrland ansvarar för föreningslivets kulturarv i länet. Detta gör man bland annat genom att aktivt söka upp, kartlägga och samla in arkivhandlingar, göra intervjuer och minnesinsamlingar för att belysa skeenden och förhållanden inom föreningslivet. Man har också forskarservice och annan utåtriktad verksamhet.

Föreningsarkivet finns på två orter i Västernorrland. I Sundsvall kan man besöka dem i Kulturmagasinet och i Härnösand på Arkivcentrum Nord.

Arkivets webbsida