Härnösands kommunarkiv

I Härnösands kommunarkiv finns handlingar från nämnder, administration, skolor och andra verksamheter som drivs eller har drivits av kommunen. Förutom Härnösands kommuns handlingar finns här också dokument från de kommuner som under åren slagits samman med Härnösand.

Härnösands kommunarkiv finns lokaliserat på Arkivcentrum Nord.

Arkivets webbsida