I Kramfors kommunarkiv finns olika sorters handlingar. Det är ett slutarkiv dit alla nämnder skickar de handlingar som ska bevaras. Sen finns så kallade närarkiv där man oftast hittar handlingar som är lite nyare än de som finns i slutarkivet.

Kommunens arkiv finns på Strandgatan i Kramfors.

Arkivets webbsida