Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivet i Härnösand är en avdelning inom Riksarkivet och har ett distrikt som sträcker sig över Gävleborgs-, Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län. Här förvaras ca. 90.000 hylmeter arkivhandlingar från främst statliga regionala myndigheter, men även från enskilda arkiv.

Landsarkivet finns på två platser i Härnösand, dels på Rosenbäcksallén och dels på Arkivcentrum Nord.

Arkivets webbsida