Merlo arkiv

Geografiskt omfattar arkiven området kring Ljungan i söder till Torne älv i norr. Bland arkivets ca 300 arkivbildare finns järnbruk, vatten- och ångsågar, skeppsvarv, träsliperier, glasbruk, massafabriker, pappersbruk och kraftföretag för att nämna några av dem.

Merlo arkivs samlingar kommer från de många enskilda bolag i norra Sverige, vars verksamhet baserades på naturtillgångar som skog och vattenkraft. Dessa bolag var föregångare till de tiotal skogsbolag som 1929 kom att gå upp i holdingbolaget SCA.

Arkivets webbsida