På Mediakonverteringscentrum (MKC) bedrivs digitalisering av kulturarvmaterial i stordrift för myndigheter och andra offentliga organ. Avdelningen är den största i sitt slag i Europa och ligger mitt i Sverige, i Fränsta. MKC är en avdelning inom Riksarkivet.

Arkivets webbsida