Murberget, Länsmuseet Västernorrland har förutom museisamlingar också arkiv. Här finns bland annat musikarkiv, enskilda arkiv som samlats in i samband med insamlandet av föremål och ett dokumentarkiv. Därtill finns ämbetsarkiv med dokument från museets egen historia.

Arkivets webbsida