I Örnsköldsviks kommunarkiv finns ca 2000 hyllmeter handlingar från kommunernas bildande 1863 och fram till nutid. Här finns många intressanta och spännande dokument att läsa. Några exempel är bland annat protokoll från olika kommunala organ, skolbetyg, klasslistor, hamnjournaler, fattigvårdens handlingar, gamla provinsialläkarberättelser och mantalslängder.

Arkivets webbsida