Örnsköldsviks museums arkiv består i huvudsak av tre delar. Nämligen dokumentarkiv, bildarkiv och föremålsarkiv. Dokumentarkivet innehåller kartor, ritningar, inventeringar, uppteckningar och enskilda arkiv (personer, föreningar, företag och socken/byar). Vidare finns mediaarkiv med ljudband, videoband, filmer och digitala medier.

Arkivets webbsida