I Sollefteå kommunarkiv finns handlingar från nämnder, administration och andra verksamheter som drivs eller har drivits av kommunen. Här finns också de gamla sockenarkiven bevarade. Kommunarkivet har under åren tagit emot många värdefulla och intressanta depositioner (arkiv som skänkts till kommunen) såsom gårdsarkiv, föreningsarkiv och liknande.

Arkivets webbsida