Sundsvalls kommuns arkiv är uppdelade mellan Kommunarkivet och Medelpadsarkiv. I Medelpadsarkiv hittar du de historiska arkiven från Sundsvalls stad och landskommunerna före 1965. I Kommunarkivet finns handlingar från 1965 och framåt.

Kommunarkivet kan du besöka i kommunhuset i Sundsvall.

Arkivets webbsida