Svens Arkivinformation (SVAR) är en avdelning inom Riksarivet placerad i Ramsele. SVARs uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Avdelningen informerar om Riksarkivets digitaliserade arkiv och ger handledning och stöd till användare.

SVARs webbsida