Länsbiblioteket är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. I ett nära samarbete med de kommunala biblioteken ska länsbiblioteket verka för att ge länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning.

Länsbibliotekets webbsida