Mittuniversitetets bibliotek finns på universitetets campus i Sundsvall och Östersund. Tillsammans med biblioteket finns också ett Lärande- och Resurscentrum (LRC).

Bibliotekets webbsida