Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Biblioteket består av Universitetsbiblioteket (UB), som också innehåller Forskningsarkivet och Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Medicinska biblioteket (MB) vid Norrlands Universitetssjukhus, UB Konstnärligt campus och UB Örnsköldsvik.

Bibliotekets webbsida