Error loading MacroEngine script (file: InnerSubNavigation.cshtml)

Norrfaellsviken 001

Luften tung av fisk, vågskvalpet under sjöboden och de våta näten på tork över gistvallen. Intryck som karaktäriserade livet i de norrländska fiskelägena under flera hundra år.

Redan på medeltiden kom borgare från Gästrikland och Mälaren till länets kustband för att fiska över sommaren i de så kallade gävlebohamnarna. I den inre skärgården höll de bofasta bönderna till. Kusten tillhörde byarnas utmarker, och här nyttjades både strandbetet och det kustnära fisket för att dryga ut brödfödan.

Bebyggelsen i fiskelägena följde i stort sett samma mönster. De knuttimrade sjöbodarna byggdes med gaveln mot vattnet och direkt ovanför bodarna låg kokhusen med tak av näver och slanor. Hamngatan löpte parallellt med vattnet. Här låg gistvallarna, och kapellet där fiskeredskapen förvarades vintertid.

Fjärrfiskelägena utnyttjades säsongvis fram till slutet av 1800-talet. Då tog bofasta fiskare över husen och aktiviteterna till sjöss. Idag finns endast enstakat bofasta yrkesfiskare kvar i länet, och många fiskelägen har förvandlats till idylliska semesterparadis.