Som så många andra fiskelägen längst Norrlandskusten är Barsta en så kallad gävlebohamn. Hit kom fiskare från Mellansverige för att fiska på Fågelskäret. Barsta med sina genuina sjöbodar, kokhus och numera också serviceanläggning, har varit hamn sedan 1400-talet. Kapellet med sina snedfasade bräder och inklädda timrade knutar stod klart 1665 och byggdes i huvudsak av bönderna från intilliggande byar. I taket finns målningar signerade Roland Johansson Öberg från 1699. De föreställer bland annat Thet Stora FiskeFängett ur Lucas Kap. 5.

Från Barsta avgår turbåt till ön Högbonden, som med sin branta och dramatiska natur ligger i Höga Kustens yttersta havsband. Här finns Sveriges tredje högst belägna fyr som tändes första gången 1909 och bemannades med fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde. Som mest bodde här 21 personer och skola inrättades i bostadshusets vindsvåning. På fyrplatsen finns förutom fyren och bostadshuset, även uthus, djupbrunn och linbana.

1963 automatiserades verksamheten, och sedan 1987 är ön ett naturreservat och numera även ett Natura 2000 -område. I den gamla fyrvaktarbostaden finns idag ett café/vandrarhem.

Vägbeskrivning
För att komma till Barsta hamn och Högbonden följ skyltningen till Nordingrå från E4 i Gallsäter eller Ullånger. Från Nordingrå är det sedan skyltat ut till Barsta.