Historiens vindslag möter redan vid Barsvikens parkering. Här trängs sjöbodar, kokhus och gistvallar tillsammans med lämningar från den tid då fiskare från gävletrakten började segla upp till viken under 1500-talet. Balsviken, som området kallades på den tiden, hade fått sitt namn efter det fornnordiska ordet bal som betyder klippa.
På grund av kyrkoplikten krävde gävlefiskarna att få bygga ett eget kapell som stod klart 1727.

Man kan förstå att fiskarna var hett efterlängtade när de kom på vårarna med sina båtar fyllda med salt, tyger och kryddor. Ända ut till fiskeläget kom inte landsvägen förrän 1949, så ortsborna var annars tvungna att ta sig ända in till Härnösand för att sälja sin fisk.

Förutom fisket med salteriverksamhet, fanns även ett skeppsvarv i fiskeläget under 1800-talet. Idag är yrkesfiskarna borta sedan länge. Men fortfarande kan man känna dofterna av nyfångad fisk i Barsviken som numera är en semesteridyll med salteri, fiskecafé och handelsbod under sommarhalvåret.

Strax ovanför Barsvikens kapell går en liten stig in mot Skarpudden och dess fyr. Längst med stigen finns en mängd lämningar, bland annat mullbänkar efter medeltida byggnader samt gravfält från järnåldern. Skarpudden eller Skarpaskären har varit känd av människor i flera tusen år. Området har används till jakt och fiske, och under medeltiden var platsen en anhalt för pilgrimer på väg till Nidaros, Trondheim. Första gången Skarpskären nämns i skrift är i Kràkumàl- Ragnar Sigurdsson Lodbroks dödsång (765-845 e.kr).

Vid Barsviken strand ligger Malvikens fiskeläge med sjöbodar, gistgårdsrösen och lettaställen där man förr i tiden färgade nät och flöten i stora järngrytor. För att den dyrbara färgen inte skulle gå till spillo, drog man upp näten på en lettsränna, en kluven och urholkad stock.

Strax öster om Barsviken, alldeles intill Lervikens gamla fiskeläger har det funnits bodar, kokhus och gistgårdar från 1700-talet. På en lantmäterikarta från 1740-45 kallas området för Lerwick sjöbod. Idag finns ett 10-tal stugor inom området samt gistvallar. Här ligger också södra Ångermanlands största gravfält med 13 fornlämningar.