Vid en liten vik längst ut mot Bottenhavet ligger Berghamns fiskeläge med sjöbodar, kokhus och serviceanläggning. Kapellet anses vara Sveriges största fiskarkapell. Det uppfördes 1750 men byggdes ut på 1890-talet och har nu 250 sittplatser. Ända in på 1940-talet utgick ett dussintal fiskebåtar från hamnen, och här kan man ännu köpa färsk lax och sik.