Bonhamn

Mitt emot ön Högbonden ligger Bönhamns gamla fiskeläge där tiden tycks ha stått stilla. Här står sjöbodarna tätt, tätt runt hamnen. Bakom dem kokhusen och grånande gistgårdar med siknät på tork. Fiskare från Gävle byggde de första husen på 1600-talet. Det sägs att platsen fick sitt namn av att fiskare gick in här för att "böna" eller "täta" sina båtar. Idag finns inga yrkesfiskare kvar, och hamnen har blivit en populär sommardestination. Bönhamns fiskekapell är från 1659 och uppfördes ursprungligen på ön Höglosmen som ligger norr om Högbonden. Förr i tiden låg ett fiskeläge här på Höglosmen, men det övergavs troligen någon gång på 1800-talet. Fortfarande går det att se rester efter husgrunder och gistvallar vid Losmeviken. Dessutom syns diken från den tid då fyrpersonalen på Högbonden odlade potatis här. Efter att fisket upphört på ön flyttades kapellet till fastlandet och återuppfördes i Bönhamn.

Vägbeskrivning
Från Bönhamn går turbåtar flera gånger dagligen till Högbonden. Vid vackert väder tar resan dit ut bara ca 10 minuter.