Vid den smala och djupt inskurna Fällsviken ligger Fällsvik. Redan under 1500-talet hade torpare och fiskare valt att bosätta sig här. 1810 fanns det 10 hemman, vilket var mycket för en ångermanländsk by på den här tiden. Bland byns samfällda områden fanns gist- och sjöbodeplatser nere vid viken. På vänstra stranden ligger det som varit byamännens fiskeläge och på den östra, nedanför kapellet, låg gävlefiskarnas sjöbodar och kokhus som idag är borta. Det ursprungliga fiskarkapellet byggdes på 1600-talet. Det återuppfördes på nytt 1978. Här ordnas varje sommar en mängd aktiviteter.