Härnön ligger på ett strategiskt läge vid Ångermanälvens mynningsvik. Här har Härnösand sin stadskärna, en stad som grundades redan 1585 på en gammal marknadsplats. Av naturliga skäl har sjöfartsnäringarna alltid varit navet i stadens näringsliv. Vid Härnöns sydspets ligger Solumshamn, ett fiskeläge med traditioner. Minst hälften av öns 64 yrkesfiskare höll till i fiskeläget 1764. Här finns nu för tiden såväl året runt boenden som fritidshus. I en djup vik på östra sida ligger Gånsvikshamn, ett fiskeläge från 1500-talet. I närheten finns Smitingens naturreservat med spektakulära geologiska formationer; grottor, jättegrytor och raukar. Området är numera klassat som ett Natura 2000 -område. Längst ut på ön, på klipporna i yttersta havsbandet ligger Lotsstugan, en före detta lotsstation. Redan 1794 uppfördes den första lotsstationen på platsen. Verksamheten pågick fram till 1974, och numera är huset ombyggd till konferensläggning.