På utsidan av Hemsön ligger Prästhushamn, öns största fiskeläge. Platsen ligger väl skyddad bakom Kläffsön, en halvö där militären lämnat tydliga spår med sina radiomaster. Vid Prästhushamn fanns som mest 16 sjöbodar och lika många kokhus. Det fanns även några mindre ladugårdar till dom kreatur som torparna hade med sig då de flyttade ner till hamnen om vårarna för att fiska. Då valdes också hamnfogde och man hade hamnstämma, båtar tjärades och redskap färgades till lax- och strömmingsfisket. I fiskeläget fanns även ett skeppsvarv som var igång under 1850-60-talet. I närheten av Prästhushamn finns en öppen glänta, Gökgärdet. Nedanför ligger Sågsand. I själva viken som kallades för Utanöviken låg förr i tiden ett fiskeläge. Här har man hittat två husgrunder med spismurrösen, tre bodgrunder och gistgårdsrösen.

Vägbeskrivning
E4 norrut från Härnösand. Passera Älandsbro och sväng av från E4 efter viadukten, följ skyltningen mot Hemsö färja.