Holma fiskeläge ligger på Långholmarna söder om Husum. I det som en gång var en skyddad hamn uppförde Gävlefiskare någon gång på 1500-talet ett fiskeläger här. På grund av landhöjningen blev hamnen grund och fiskarna tvingades flytta stugorna och sjöbodarna till djupare vatten. Men runt det som idag är en liten tjärn finns fortfarande lämningarna av de gamla husgrunderna kvar.