Cirka 3 mil från Sundsvall ligger Lörudden, eller Löran, fiskeläget med anor från 1600-talet. 1721 härjade ryssarna längst norrlandskusten och brände ner allt i fiskeläget förutom kapellet från 1620-talet. Dagens äldsta bebyggelse härstammar därför efter denna katastrof.

1772 fanns 76 fiskare i Löran, en fiskarbefolkning som ökade med tiden men kulminerade på mitten av 1950-talet. Idag finns endast fåtalet yrkesfiskare och fast boende kvar. Bland annat livnär sig Familjen Sillman fortfarande på fiske men verksamheten omfattar numera också båtturer, butik och restaurang.

Öster om Lörudden ligger Brämön och fiskeläget Brämöhamn med sina faluröda fiskarstugor och kapell från 1624. Hela ön med undantag från bebyggelsen är naturreservat och större delen är Natura 2000-område. Här finns omkring 450 växtarter och 16 orkidéer.

I ett privilegiebrev från 1624 fastslås att Brämön, Krankebo, Rönnhamn och Lörudden ska vara fiskeläge till Sundsvalls stad mot årlig ränta. Tidigare hade gävlefiskare fiskat i området, men privilegiet medförde att många fiskare från Gävle flyttade till Krankebo, söder om Lörudden, där de blev kvar till 1745 då fiskeläget övergavs helt. Idag kan man fortfarande se rester av husgrunder, båtlämningar och gistvallar.

1859 togs Brämö fyr i bruk med en fransk lanternin. Konstruktör var Nils Gustav von Heidenstam, far till den berömda skalden Werner von Heidenstam. Fyrfolket blev de första bofasta brämöborna. Ön har också använts till betesmarker för nötkreatur och renar.

Vägbeskrivning
Från Sundsvall följ E4:an söderut till Njurundabommen. Tag av till vänster och följ skyltningen mot Lörudden.