Skeppshamns Kapell Tyndero

Skeppshamn är hjärtat i Åstöns vackra naturreservat. Mitt i denna säregna blandning av natur och kultur ligger faluröda sjöbodar med spåntak, fiskemuseum, kapell och numera också utställningslokal och serviceanläggning. Strömmingen har i århundraden lockat människor till trakten. Redan på 1500-talet uppförde gävlefiskare kapell och sjöbodar vid Storhamn där fisket var lukrativt. Men hamnen övergavs på 1700-talet då den blev för grund på grund av landhöjningen. Fiskarna sökte då om tillstånd av biskopen för att få flytta verksamheten till "Skieppshamnen", något som också beviljades. Det knuttimrade kapellet i Skeppshamn byggdes 1769. Förr i tiden var kapellet centralpunkten i fiskeläget. Här samlades man till hamnting, hamnstämma och gudstjänst. Byggnaden fick också tjäna som förråd till fiskeredskapen vintertid.

Vägbeskrivning
Skeppshamn ligger i Åstöns naturreservat. Mitt mellan Sundsvall och Härnösand viker man av österut från E4. Följ sedan skyltarna mot Tynderö och Åstön.