Här på ön har dramatiska naturunder utspelat sig i årtusenden. De branta klipporna vid Storöns sydspets är ett resultat av ett vulkanutbrott som skedde för 1250 miljoner år sedan, och i de smala strandnära klippspringorna växer den mycket sällsynta örten strandtraven.

Vid norra änden av det som numera är en insjö syns grunderna efter det flera hundra år gamla fiskeläget, Gammhamn, som övergavs under 1870-talet på grund av landhöjningen. Här fanns som mest tjugotalet fiskebodar, och ute på skären hade man fiskat strömming och lax sedan medeltiden. På sydvästra sidan av ön byggdes Nyhamnen upp med kokhus och tiotalet sjöbodar, men fiskeläget härjades av brand i början av 1900-talet. Idag finns endast ett fåtal byggnader kvar.

Norra delen av Storön blev naturreservat 1966, men hela ön förvaltas fortfarande av Storöbolaget som grundades på 1700-talet. Det är en sammanslutning av de bönder i Nora socken som inte hade tillgång till saltvattenfiske i dess närområde men som här tilldelades fiskerätt, så kallad rodd.

Vägbeskrivning
Turbåt avgår från Hörsång