Två fiskevatten hörde ursprungligen till varje hemman i byn Rogsta i Häggdånger. Dessa "födorådsvatten" skulle nyttjas av de gamla som överlämnat sina hemman till den yngre generationen. Men till Svenskär var det halvmilen att gå, och därför arrenderades eller såldes många fiskerätter till yrkesfiskare från Härnösand. Idag finns ett 20-tal fastigheter inom Svenskär. Norr om dessa sjöbodar och kokhus har det tidigare funnits fler sjöbodar men de försvann under en storm utefter Häggdångerskusten 1917. Samtidigt medförde denna storm att sjöbodar i Hästvikens fiskeläge flyttades till Svenskärs. I Hästviken finns det numera ett 15-tal fritidshus som uppförts under de senaste decennierna.