Hembygdsgard

Den svenska hembygdgården har sina rötter i 1800-talets nationalromantiska strömningar där övergången från bondesamhälle till industrisamhälle fick människor att värna om sin hembygds kulturhistoria i rädsla för att den annars skulle försvinna.

Tack vare ideella arbetsinsatser är våra hembygdsgårdar idag fulla av skatter som insamlats och vårdats under åren. Bara i Ångermanland och Medelpad finns det 59 hembygdsföreningar och 48 hembygdsgårdar. Här pågår många spännande aktiviteter för fullt; gårdarna används som kulturcentrum, museum, samlingsplats och turistbyrå. I en ständigt föränderlig verksamhet varvas traditionella högtidsfiranden med bygdespel, marknader, utflykter och arrangemang.

Sveriges hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. På deras webbsida finns information om de olika hembygdsgårdarna och förbunden i länet.

Sveriges hembygdsförbunds webbsida.