Vid Norrån i Hässjö socken ligger Åvike bruk som anlades 1686. Bruket uppfördes av häradshövdingen Eric Teet, men på 1720-talet brändes bruket med herrgård, boningshus och verkstäder ned av ryssar som härjade i området. Bruket återuppbyggdes och en vattensåg uppfördes under 1840-talet, och 1873 fick man den hett efterlängtade masugnen. På området finns idag resterna av spikhammaren, stengrunden till stångjärnshammaren, brukskontoret mm. Även herrgårdsallén och parken är kvar, men själva herrgården flyttades till Murbergets friluftsmuseum i Härnösand 1927.