Björkå bruk anlades vid Björkåns utlopp i Ångermanälven 1771 för stångjärnssmide, men järntillverkningen lades ner på 1870-talet. 1859 uppfördes ett sågverk och några år senare ett träsliperi. Våren 1919 svämmade Björkån över alla bräddar och formligen spolade bort fabrik och flottningsleder. Det som inte spolades bort begravdes i sand och grus, och trämassefabrikationen fick ett abrupt slut. Kvar finns lämningar efter sågverket som består av en vall som löper längst med ån. Man kan även se pålningar för brospannet till en bro som tidigare funnits här.