Masugn 02Bollsta bruk är ett historiskt järnbruks- och sågverkssamhälle. Den första masugnen byggdes upp 1738 av resterna från Sollefteåhyttan som brunnit några år innan. Järnframställningen tog fart 1741 och hit fraktades malm från bland annat Utö i Stockholms skärgård. Samtidigt var varvsindustrin redan i full gång.

Hundra år senare köpte sjökaptenen Johan Nyberg skeppsvarvet och hamnen i Bollsta. Varven moderniserades och 1841 byggdes det största fartyget i Svenska handelsflottan på den tiden. Nyberg lät också uppföra herrgården Johannisberg under samma tidsperiod.

Under 1800-talet expanderade sågverksindustrin och fler arbetarbostäder behövdes. Arbetarkasernerna i "kejsarstaden" byggdes 1887-1894, och klassas som en miljö av riksintresse. Mitt emot bostäderna, på andra sidan vägen, låg jordkällare, vedbodar, dass och trädgårdsland.

Bruksamhällena var länge i stort sett självförsörjande på jordbruksprodukter, och Graningeverkens jordbruk i Bollstabruk var ett av de största i Norrland. Jordbruket lades ner 1950, men på storhetstiden fanns det plats för 60 kor och 15-20 hästar. Bruket kom med tiden att tillhöra Graningeverken AB tillsammans med Graninge bruk, Sollefteå bruk, Gålsjö bruk och Forsse bruk.

Idag finns rester av masugnsbyggnaden från 1886 kvar, liksom herrgården från 1816, "kejsarstaden" och lämningar från jordbruksepoken m m. Bygden är också rik på fornlämningar, bland annat finns här en fornborg från cirka 600 e.kr.