Fagervik är ett litet samhälle som växt upp i samband med sågverksetableringen längst Sundsvallskusten under andra hälften av 1800-talet.

Ångsågen i Fagervik uppfördes på initiativ av skogsägaren Paulus Wikström 1881, och några år senare bilades Fagerviks Trävaru AB. Det här var startskottet för industrialiseringen i Fagervik. Sågen brann ner 1900, men återuppbyggdes och elektrifierades. Sämre tider gjorde att verksamheten gick i konkurs, och omkring 1910 förvärvades sågen av Wifsta varvs AB, som rev den och uppförde en sulfitfabrik.

Sulfitfabriken sattes i drift 1912, och när den byggdes var den Sveriges största sulfitfabrik. Den drevs fram till 1967 då den lades ner förutom blekeri och torkmaskiner som fortsatte att drivas fram till 1974. De sista resterna revs 1982, och från sågverkstiden finns idag rester av fabrik, enstaka villor och herrgården.