Gideå bruk uppfördes 1805 av bröderna Classon från Gävle. Hammarhus, kolmagasin och arbetarbostäder byggdes upp, och 1830 stod herrgården färdig. Här uppfördes också kägelbana, ekonomibyggnader till jordbruket, skola, två paviljonger och ett lusthus, Carl XV:s paviljong.

Här arbetade som mest 250 personer under brukets storhetstid. 1873 slutade järnproduktionen medan sågverket drevs vidare, innan det slutligen såldes tillsammans med bruket och Husums Sågverk. Mo och Domsjö AB köpte ägorna 1874, och drev sedan jord- och skogsbruk på markerna.

På initiativ av bröderna Clason byggdes Gideå kyrka 1807-1818 och uppfördes av timmer. Några år senare byggdes ett klocktorn till i väster.