Graninge Bruk 004Graninge bruk har en lång och spännande historia. Enligt sägen så började brukets historia på 1580-talet då finländaren Anders Finne kom till Graningesjön. Sedan dröjde det ända fram till 1673 innan järnhanteringen kom igång på initiativ av guvernören över Norrland, Carl Larsson Sparre, som kommit till området för att mäkla fred mellan några svedjefinnar som blivit oense om mark.

Bruket med masugn och hammarsmedja stod färdigt 1677 och var det första i Ådalen, men brändes ner kort efter av norrmän som härjade i området. Först elva år senare, 1682, var bruket återuppbyggt och den första blåsningen kunde starta. Verksamheten övergick senare till träindustri, och idag finns både stångjärnshammare och vattenhjul kvar liksom herrgårdens båda flygelbyggnader.

Graninge bruk kom att tillhöra Graningeverken AB tillsammans med Forsse bruk, Sollefteå bruk, Gålsjö bruk och Bollsta bruk. Numera drivs verksamheten på bruket av Graningegården AB som arrangerar en mängd aktiviteter. Förutom restaurang- och konferensverksamhet ordnas guidade turer, utflykter mm. Här finns även café samt utställnings- och filmhall.