Vid bruksmiljön i Gryttjen finns lämningar efter fundament kvar på området och stenskoningar i bäckfåran, nordväst om vägbron. Här tros stångjärnshammaren ha legat. På 1880-talet koncentrerades brukets järntillverkning till Sörfors bruk.

I närheten av bruket i Gryttjen finns även kvarlämningar efter ett kvarnhus och en fördämningsvall. Kvarnen var i drift fram till början av 1900-talet, och dammen revs runt 1940.