Grundsunda socken med Husum som centralort är en gammal bruksmiljö. I området har ett flertal sågverk funnits sedan 1700-talet, men den sista brann ner 1909. Här byggdes sulfatfabrik 1918 och pappersbruk 1972. Runt dessa fabriker, förr kallad Husumverken, växte ett modernt samhälle fram med egna hem, bibliotek, butiker och serviceanläggningar - allt bekostat av "Bolaget".

I dag ägs fabrikerna av den finska skogskoncernen M-real. Anläggningen är ett av Sveriges största massa- och pappersbruk med en årlig produktion av nära en miljon ton massa och papper. Här arbetar 1500 av ortens 3000 invånare.