Vid hälsingegränsen i Attmars socken uppfördes ett järnbruk i Johannesfors 1849. Bruket var i drift fram till 1877 och kom att ingå i Sörforsverken. Som mest arbetade här fyrtiotalet personer vid två hamrar, härdar och flera kolmilor. Malmen bröts bland annat i Norberg och transporterades sedan till Sörfors där den smältes ner till tackjärn, innan den hamnade i Johannesfors för att ombildas till stångjärn.

Under brukets mest aktiva period sjöd det av liv och rörelse; här fanns sågverk, husbehovskvarn, jordbruk, ekonomibyggnader, verkstäder och arbetarbostäder. Idag finns herrgård, brukskontor och smedja kvar liksom dammfundament och andra spår i terrängen.

Vägbeskrivning: Johannesfors bruksmiljö ligger ett par hundra meter från väg 305 mot Hassela och Stöde.