Köpmanholmen i Örnsköldsviks kommun är en gammal bruksort som växt upp kring ångsågen som uppfördes 1864. Disponent Gustaf Hedberg ritade och planerade samhället med arbetar- och tjänstebostäder, bönhus, föreningshus och idrottsplan. 1907 byggdes sulfitfabrik och 1930 sulfatfabrik.

Forss AB ägde bruket mellan 1895-1964, och på mitten av 1950-talet var Köpmanholmen synonymt med "Bolaget". Under dess glansdagar sjöd det av liv och rörelse, här fanns till exempel Sveriges första dagis- Solgården med tant Karin. Och de en gång så livaktiga kajplatserna var en internationell mötesplats samt navet i den dagliga verksamheten på bruket.

Forssgården som på sin tid var en viktig samlingsplats är riven idag. Kvar finns bruksmuseum, den lilla blyverkstaden från 1907 och egnahemsområden med bevarade uthus och gamla trädgårdar på båda sidor om stora vägen.

Numera är både sågen och fabrikerna nerlagda. 2002 påbörjade Naturvårdsverket, AssiDomän, Örnsköldsviks kommun och EU en sanering av industriområdet som förorenats av kvicksilver och terpentin. Projektet har beskrivits som den största industrisaneringen i Sverige och kostnaden beräknades till totalt 186 miljoner kr.