Kramfors AB har en lång industriell historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1700-talet då Christoffer Kramm startar en vattensåg på orten. Det här blev sedan startskottet för en industriell utveckling i området där företaget var giganten bland skogsindustriföretagen i Härnösands trävarudistrikt under många år.

Under 1800-talets mitt sattes de första ångsågarna upp av Göteborgsfirman J A Kjellberg och söner, som under sin ledning ombildade firman till Aktiebolaget Kramfors. På en halvö i Ångermanviken etablerades efterhand industrianläggningarna. Bland annat byggdes sulfitfabrik 1905-07 samt 1918, och 1920 anlades Edsele kraftverk i Faxälven som kraftkälla till fabrikerna.

1929 formade Ivar Kreuger Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, av fyra huvudgrupper: Munksund AB, Holmsund AB, de s k Sundsvallsbolagen och - Kramfors AB. Under SCA:s ledning fortsatte företaget sin expansion i Kramfors, tills nedläggningen av sulfitfabriken 1977.

Under sågverksepoken på 1860-talet byggdes arbetarbostäder på bruksområdet, två av kasernerna är kvar och används idag som hyreslägenheter. På området finns även ett brukskapell som nyttjas flitigt.