Långskog bruk bildade tillsammans med Sörfors bruk, Norafors bruk och Johannisfors bruk Sörforsverken. Bruket i Långskog var aktivt 1780-1877. Idag finns resterna av bruksmiljön kvar, bland annat ett par stenmurar som troligen utgjorde fundamentet för stångjärnshammaren.