Järnbruket i Lagfors byggdes 1741 av brukspatron Mathias Krapp. Här producerade cirka 350 ton stångjärn när verksamheten gick som bäst. Herrgården byggdes 1745, och så småningom växte en bruksgata upp med timrade arbetarbostäder. Med tiden kom Lagfors bruk att bilda Lögdöverken tillsammans med Lögdö bruk och Sulå bruk.

Bruket härjades av tre bränder, den sista 1877. Då byggdes inte bruksmiljön upp utan människorna övergick i stället till jord- och skogsbruk. Slutet för epoken kom med vårfloden 1919 som tog med sig de byggnader som stått pall för branden. Nu försvann även dammbron, herrgård, köksbyggnad, kvarnar och såg. I dag finns bara brukskyrkan, den gamla bagarstugan, ladugård, spikbod och visthusbod kvar från 1700-talet.