Lögdö bruk uppfördes 1685 av Häradshövdingen Erich Teet. Här fanns skogen som behövdes till järnframställningen, och det var fortfarande möjligt att segla med större fartyg upp längst Ljustorpsån. Så småningom kom Lögdö bruk att bilda Lögdöverken tillsammans med Sulå bruk och Lagfors bruk.

Under brukets mest aktiva period växte ett litet miniatyrsamhälle fram med självförsörjande jordbruk. Järnframställningen upphörde 1878, och idag är mas- och rostugnsruinerna skyddade enligt fornminneslagen. Här finns skogsmuseum, naturstig och möjlighet till aktiviteter som fiske och att paddla kanot. Man kan även hyra rätargården, ladugården och bagarstugan för sammankomster och tunnbrödsbakning. Sundsvalls Pingstförsamling driver Lögdö bruksherrgård, och församlingen erbjuder vandrarhem, kursgård och sommarcafé. För vidare information om öppettider och verksamheter, kontakta Lögdö bruks Intresseförening.

Dagens finskägda verkstadsföretag Metso Paper Sundsvall AB i Sundsbruk norr om Sundsvall är länet äldsta levande företag med anor från järnbruket i Lögdö. 1868 fick bruket tillstånd för stångjärns- och manufaktursmide, och samma år bildade Sunds bruk i Sund. Sunds bruk blev småningom Sunds AB och senare Sunds Defibrator AB. Bolaget uppförde en sulfitfabrik i Söråker 1908, och då kom produktionen för massa- och pappersindustrin i gång på allvar. 1990 förvärvades bolaget av det finländska Rauma-Repola som idag heter Metso Paper.

Hemsida: http://www.logdobruk.se/

Vägbeskrivning: Sväng av från E4 vid trafikplats Sörberge, cirka 18 km norr om Sundsvall. Välj sedan väg 331 mot Bergeforsen/Viksjö, cirka 5 km. Ta av till vänster och in på väg 681, cirka 1 km. Bruket ligger till vänster.