Kulturreservatet Mariebergs sågverkssamhälle är Västernorrlands första kulturreservat och invigdes i april 2004. Reservatet som ligger i Bjärtrå, Kramfors kommun, har en drygt hundraårig industriell tradition och många byggnader finns fortfarande kvar som vittnar om forna tiders glansdagar.

Sågverkssamhället Marieberg började växa fram under 1800-talets mitt då John Berger byggde Mariebergs såg 1862. Under åren hade bolaget många ägare, och de sista 15 åren ägdes sågen av SCA innan rörelsen lades ner 1970.

Köja sågverk i Nyvik låg 3 km längre in i Köjaviken, och anlades1865 av tyske trävaruhandlaren G Scherman och ryske konsuln F Guntrum. Sågen var försedd med gnisterrum, brandssprutor med 115 meter långa slangar och hade elektrisk belysning. 1870 gick bolaget i konkurs, men drevs vidare av andra ägare tills nedläggningen 1940. Kvar finns kaserner, maskinhus, herrgård och sågverkskontor.

På bruket i Marieberg byggdes två bostadskaserner på 1870-talet. Fortfarande står ekonomibyggnader och fyra stora kaserner kvar med uthuslängor, källare, tvätt och bagarstuga, dass, mangelbod och vedbodar. På 1920- och 30-talen började många sågverksarbetare bygga egna hem i Nyhamn som låg cirka 1 km från bruket. Ett servicesamhälle växte snabbt upp runt bostäderna med modeaffärer, sportaffärer, skomakeri, bageri m m.

Hemsida: http://www.marieberg.org/index.php/kulturreservatet