Matfors bruksmiljö är fortfarande i allra högsta grad ett levande samhälle. Här bor omkring 2000 personer, och ett 20-tal företagare och hantverkare är verksamma i bygden.

1793 anlades en vattensåg i Ljungans nedre lopp, och 1819 blev Dickson & co delägare i sågen. Dickson kom också att anlägga Matfors stångjärnbruk 1833, men järndriften lades ned och 1919 byggdes det som kom att bli Matfors pappersbruk.

Inom SCA-familjen blev Matfors pappersbruk den sista massafabriken som baserade tillverkningen på träslipningsmetoden. Denna del av tillverkningen upphörde 1974, och 1990 lades all papperstillverkning på bruket ner. Kvar från järnbruksepoken är bruksgatan, herrgården, den gamla bruksfabriken, brandstation och nya och gamla arbetarbostäder.