Det som kom att bli startskottet för skogsindustrikoncernen MoDo, idag Holmen AB, hade sin upprinnelse 1759 då Mo vattensåg i Söderåfors körde igång. Men redan på 1500-talet var området viktigt för den proindustriella utvecklingen, här gick bland annat en betydelsefull transport- och handelsled förbi mellan kusten och inlandet. På platsen anlades också två kronsågar 1573 som skulle förse kronan med virke.

Johan Carl Kempe (1799-1872), MoDos grundare, blev tidigt delägare i Härnösandsföretaget Johan Wikner & Comp. Redan då ägde man bland annat Mo vattensåg som nu upprustades, och verksamheten kompletterades med järnhantering. 1862 byggdes Domsjö såg på den lastageplats som tidigare köpts in för att lasta virket från Mosågen. Sju år senare dog J.C och hans barn bildade Mo och Domsjö AB. 1988 gick företaget samman med Holmens bruk AB och AB Iggesunds bruk och bildade koncernen MoDo, som 2000 bytte namn till Holmen AB.